Teknik för bättre arbetsmiljö

Tekniken är underbar då den underlättar och driver samhället framåt. Samtidigt så har vi sett hur kapitalism använt och dragit den nya tekniken till sin spets. Detta i sig har gjort gjort arbetslivet tuffare för många arbetare. En del av denna försämring är det som kallas för teknikstress. Den otroliga mängd information som kommer från datorer, mobiltelefoner och IT-system kan vara stressande och svårt att hantera. När tekniken strular bidrar det till stress, då produktion och verksamhet är beroende av att allt fungerar.

För att motarbeta teknikstress så finns det några enkla men vettiga saker man bör tänka på:

1. I ett företag bör det tydligt anges hur tekniken ska användas.
2. Stöd och utbildning bör ges till de som skall arbeta med IT-system.
3. Genom att låta arbetarna vara med vid köp av ny teknik så kan lösningarna anpassas bättre till de specifika uppgifterna i arbetet.
4. Införa rutiner för mobiltelefon och email. Skall man ha mobiltelefonen avstängd några timmar för att inte distraheras eller bara öppna e-posten ett par gånger om dagen?

På samma sätt som det finns nackdelar med tekniken så går det också nämna många positiva saker där ny teknik bidragit till en bättre arbetsmiljö. Ett bra exempel är Arbetsmiljöverket arbete med att skapa enkla verktyg för att uppmärksamma och förbättra arbetares dagliga arbetsmiljö. Ett sådant initiativ är deras egenutvecklade bullerapp. Den har tagits fram för en rad olika mobiltelefonmodeller, såsom den senaste Iphone och Samsung Galaxy. Med hjälp av appen kan man mäta och få en indikation på ljudnivån omkring en. Finns flera rapporterade fall där appen uppmärksammat arbetsgivare och skyddsombud om en onormalt hög och även i vissa fall skadlig judnivå.

Källor:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mata-ljud-och-buller/mat-buller-med-din-mobiltelefon/
https://abonnemang.se/mobiltelefon/